Hľadaný výraz: Gal 5,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

1

mail   print   facebook   twitter