Hľadaný výraz: Gal 4,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Ale teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh pozná vás, ako to, že sa znova vraciate k slabým a úbohým živlom a chcete im zasa slúžiť ako predtým?!

1

mail   print   facebook   twitter