Hľadaný výraz: Gal 4,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“

1

mail   print   facebook   twitter