Hľadaný výraz: Gal 4,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Veď je napísané: „Raduj sa, neplodná, ty, čo nerodíš, zajasaj a vykríkni, ty, čo nepoznáš pôrodné bolesti, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, ktorá má muža.“

1

mail   print   facebook   twitter