Hľadaný výraz: Gal 4,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Veď je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného z otrokyne, druhého zo slobodnej.

1

mail   print   facebook   twitter