Hľadaný výraz: Gal 4,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Kdeže je teda vaša blaženosť? Veď vám môžem dosvedčiť, že keby to bolo bývalo možné, boli by ste si vylúpili oči a dali ich mne.

1

mail   print   facebook   twitter