Hľadaný výraz: Gal 4,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Bratia, prosím vás, buďte ako ja, veď aj ja som ako vy. Ničím ste mi neublížili.

1

mail   print   facebook   twitter