Hľadaný výraz: Gal 3,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlní pohanov, preto predpovedalo Abrahámovi: „V tebe budú požehnané všetky národy.“

1

mail   print   facebook   twitter