Hľadaný výraz: Gal 3,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Tak ako Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.

1

mail   print   facebook   twitter