Hľadaný výraz: Gal 3,3-5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Takí ste hlúpi?! Začali ste Duchom a teraz končíte telom? 4 Toľko ste zažili a nadarmo? Keby to bolo len nadarmo! 5 A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery?

1

mail   print   facebook   twitter