Hľadaný výraz: Gal 3,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Zákon však nie je z viery, ale kto ich bude plniť, bude z nich žiť.

1

mail   print   facebook   twitter