Hľadaný výraz: Gal 3,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 A je zjavné, že zákon neospravedlňuje nikoho pred Bohom, lebo spravodlivý bude žiť z viery.

1

mail   print   facebook   twitter