Hľadaný výraz: Gal 3,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 No všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, veď je napísané: „Prekliaty je každý, kto nevytrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe Zákona, aby to konal.“

1

mail   print   facebook   twitter