Hľadaný výraz: Gal 3,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Nerozumní Galaťania, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!

1

mail   print   facebook   twitter