Hľadaný výraz: Gal 2,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Veď ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som pribitý na kríž.

1

mail   print   facebook   twitter