Hľadaný výraz: Gal 2,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Ak sme aj my, čo hľadáme ospravedlnenie v Kristovi, hriešnici, je vari Kristus služobníkom hriechu? Vonkoncom nie!

1

mail   print   facebook   twitter