Hľadaný výraz: Gal 2,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Len aby sme pamätali na chudobných, čo som sa aj usiloval robiť.

1

mail   print   facebook   twitter