Hľadaný výraz: Gal 1,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.

1

mail   print   facebook   twitter