Hľadaný výraz: Gal 1,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní.

1

mail   print   facebook   twitter