Hľadaný výraz: Gal 1,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo

1

mail   print   facebook   twitter