Hľadaný výraz: Gal 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pavol, ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,

1

mail   print   facebook   twitter