Hľadaný výraz: Gal 5,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

1

mail   print   facebook   twitter