Hľadaný výraz: Gal 1,1-5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pavol, ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, 2 a všetci bratia, čo sú so mnou, galatským cirkvám: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista, 4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca: 5 jemu sláva na veky vekov. Amen.

1

mail   print   facebook   twitter