Hľadaný výraz: Gal 1,1, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pavol, apoštol, povolaný a poverený nie ľuďmi, ani človekom, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,

1

mail   print   facebook   twitter