Hľadaný výraz: Flp 2,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Ale pokladal som za potrebné poslať k vám Epafrodita, môjho brata, spolupracovníka a spolubojovníka a vášho vyslanca a služobníka v mojich potrebách,

1

mail   print   facebook   twitter