Hľadaný výraz: Flp 2,10-11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí 11 a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

1

mail   print   facebook   twitter