Hľadaný výraz: Flp 1,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 moje okovy sa stali známymi v Kristovi v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými

1

mail   print   facebook   twitter