Hľadaný výraz: Flp 3,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.

1

mail   print   facebook   twitter