Hľadaný výraz: Flp 3,12, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
12 לא כאלו השגתי כבר או כאלו השלמתי אבל ארדף אולי אשיג כאשר גם השיגני המשיח ישוע׃

1

mail   print   facebook   twitter