Hľadaný výraz: Flm 1,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Ak ma teda pokladáš za druha, prijmi ho ako mňa samého.

1

mail   print   facebook   twitter