Hľadaný výraz: Flm 1,21, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
21 Ke me pachav ma, ke ande kado lil kai ramov tuke, akana te keresa so mangav tutar, ai vi zhanav ke keresa mai but.

1

mail   print   facebook   twitter