Hľadaný výraz: Flm 1,21, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
21 Jist jsa tvým poslušenstvím, tak jsem tobě napsal, věda, že i více, nežli pravím, učiníš.

1

mail   print   facebook   twitter