Hľadaný výraz: Ezd 8,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Potom odovzdali kráľove nariadenia kráľovským satrapom a povereným správcom za Riekou. A oni podporovali ľud a Boží dom.

1

mail   print   facebook   twitter