Hľadaný výraz: Ezd 8,26-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Odvážil som im teda do rúk šesťstopäťdesiat hrivien striebra a sto hrivien strieborného náčinia, zlata tiež sto hrivien, 27 ďalej dvadsať zlatých džbánov po tisíc dareikoch a dve nádoby z medi výborného lesku, vzácne ako zlato.

1

mail   print   facebook   twitter