Hľadaný výraz: Ezd 10,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Ezdráš sa zdvihol spred Božieho domu, išiel do izby Eljašibovho syna Jochanana a tam prenocoval; ale nejedol chlieb a nepil vodu, lebo žialil pre hriech tých, čo prišli zo zajatia.

1

mail   print   facebook   twitter