Hľadaný výraz: Ezd 1,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Perzský kráľ Kýros ich vydal prostredníctvom pokladníka Mitridata a ten ich odpočítal júdskemu kniežaťu Sasabasárovi.

1

mail   print   facebook   twitter