Hľadaný výraz: Ezd 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V prvom roku perzského kráľa Kýra, aby sa splnilo Pánovo slovo, vyslovené Jeremiášovými ústami, Pán vzbudil ducha perzského kráľa Kýra, že dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť - a to aj písomne - toto:

1

mail   print   facebook   twitter