Hľadaný výraz: Ezd 1,1, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 V prvom roku perzského kráľa Kýra, aby sa splnilo slovo Hospodina, vyslovené Jeremiášovými ústami, Hospodin vzbudil ducha perzského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť — a to aj písomne — toto:

1

mail   print   facebook   twitter