Hľadaný výraz: Ez 9,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 I riekol im: „Poškvrňte dom a naplňte nádvorie zabitými! Choďte!“ Išli teda a zabíjali v meste.

1

mail   print   facebook   twitter