Hľadaný výraz: Ez 8,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Nato ma zaviedol do vnútorného nádvoria Pánovho chrámu a hľa, pri vchode do Pánovho chrámu, medzi predsieňou a oltárom bolo zo dvadsaťpäť mužov chrbtom k Pánovmu chrámu a tvárou na východ. A títo sa smerom na východ klaňali slnku.

1

mail   print   facebook   twitter