Hľadaný výraz: Ez 48,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Počnúc od majetku levitov a majetku mesta, ktorý leží uprostred toho, čo patrí kniežaťu, to, čo leží medzi hranicami Júdu a medzi hranicami Benjamína, bude patriť kniežaťu.

1

mail   print   facebook   twitter