Hľadaný výraz: Ez 48,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Nepredajú z neho ani nezamenia ani neprepustia prvotiny zeme, pretože sú zasvätené Pánovi.

1

mail   print   facebook   twitter