Hľadaný výraz: Ez 45,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 A pre knieža z jednej i druhej strany posvätného daru a mestského majetku, pozdĺž posvätného daru a pozdĺž mestského majetku od západného okraja na západ a od východného okraja na východ v dĺžke zodpovedajúcej jednému podielu, od západnej hranice až po východnú hranicu

1

mail   print   facebook   twitter