Hľadaný výraz: Ez 45,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Dvadsaťpäťtisíc dĺžky a desaťtisíc šírky bude patriť levitom, ktorí obsluhujú chrám; bude to ich majetok na obytné mestá.

1

mail   print   facebook   twitter