Hľadaný výraz: Ez 45,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Siedmy mesiac, pätnásty deň mesiaca, na sviatok, má konať takisto patričné obety za hriech, celopal, pokrmovú obetu i olej.“

1

mail   print   facebook   twitter