Hľadaný výraz: Ez 45,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 A ako pokrmovú obetu prinesie efu k býčkovi a efu k baranovi a k efe hin oleja.

1

mail   print   facebook   twitter