Hľadaný výraz: Ez 45,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Náležitosť z oleja (z batu oleja): desatinu batu od kóru (desať batov je chomer), pretože desať batov je kór.

1

mail   print   facebook   twitter