Hľadaný výraz: Ez 45,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Šekel má činiť dvadsať gér. Budete mať dvadsať šeklov, dvadsaťpäť šeklov, pätnásť šeklov a mínu.

1

mail   print   facebook   twitter