Hľadaný výraz: Ez 45,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Užívajte spravodlivú váhu, spravodlivú efu a spravodlivý bat.

1

mail   print   facebook   twitter