Hľadaný výraz: Ez 45,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď budete rozdeľovať žrebom krajinu ako dedičstvo, darujte Pánovi dar, svätú čiastku zeme, dvadsaťpäťtisíc dlhú a dvadsaťtisíc širokú; tá bude vo svojom celom rozsahu dookola svätá.

1

mail   print   facebook   twitter